1. oktober 2013

Oktober er rosa!

Det er igjen blitt oktober og Rosa sløyfe-aksjonen er i gong. Målet med denne aksjonen er å syne solidaritet med brystkreftramma, spreie informasjon og auke kunnskapen om brystkreft, samt samle inn pengar til forsking på dette området. Aksjonen blir markert i heile oktober, og kampen mot brystkreft vert symbolisert av den rosa sløyfa;


1/12 kvinner i Norge vil utvikle brystkreft i løpet av livet. Takka vere forsking og betre behandlingsmetodar er det stadig fleire som overlev. På eit eller anna tidspunkt vil ein sjølv bli berørt av kreft, anten ein er så uheldig å få det, eller det er familie eller vener som vert ramma. Eg ynskjer å støtte vidare forskning innanfor området, og har dermed støtta Rosa sløyfe-aksjonen, også i år. Dersom du kunne tenkje deg å bidra kan du trykkje her og ta ein nærmare kikk i nettbutikken til Kreftforeninga.

Ver rosa i oktober, du óg!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Tusen takk for at du tar deg tid til å kommentere dette innlegget ❤

Kommentaren må godkjennast før den vert lagt ut på bloggen,
det vil difor kunne ta noko tid før den vert synleg.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...